Prije svake montaže potrebno je napraviti uvid na svaki teren pojedinačno te su mogući pripremni radovi koje mi možemo odraditi umjesto vas:
-izrada drenaže
-tamponiranje
-instalacija geotekstila
-nasipavanja završnog sloja u potrebnoj visini

Imate li pitanja
Kontaktirajte nas kako bi Vam predstavili naše uzorke da se i sami uvjerite u njenu kvalitetu i prirodan izgled.