Prije svake montaže potrebno je detaljno izmjeriti teren kao bi se napravio plan i program dobave i montaže.

Imate li pitanja
Kontaktirajte nas kako bi Vam predstavili naše uzorke da se i sami uvjerite u njenu kvalitetu i prirodan izgled.